Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Lisa Fält

Lisa Fält


Vessels of Grief and Imprints of Mourning

Vessels of Grief
Life is in constant motion and cannot always be controlled. But one thing we know for certain is that we will all experience loss as we go through life. Objects have a powerful quality of being carriers of memories and be a link to what has been lost. They can give comfort and consolation and remind us of how we deal with our emotions. In grief, new rituals often form with and through objects and can be of help in accepting the changes we face. Ordinary everyday objects, usually taken for granted can elevate to an almost relic state; such as the favorite coffee cup, a worn shirt or the hairbrush belonging to the person lost, signifying a corporeal absence.

Imprints of Mourning
Intangible feelings of sorrow and grief, caused by events like separation, death, trauma and loss, all leave some kind of traces in us and they play an important role in our development. With imprints collected from buildings and structures built to protect or contain us – like our own skin – a web is created. Like the scar exposes the injury, a crack can be a visible sign of events we have experienced and by wearing them visibly they can create a support in grief much like the mourning ribbon. Our scars and wounds can be a connecting point and it could be the place where we can understand each other and the conditions for human life.  A crack is also an evidence of that everything is moving and it can be the place, where you can catch a glimpse of some of the layers and fragments we consist of, and it can be the place for something new to grow, new possibilities to form.

Sorgsprickor och Sorgkärl

Sorgekärl
Livet är i ständig rörelse och kan inte alltid kontrolleras, men vad vi kan säga med säkerhet är att under våra livsresor kommer vi alla gå genom stunder av sorg. I sådana situationer kan fysiska ting bli en viktig länk till det som har förlorats, då de är starka bärare av minnen. Vi sörjer med och genom objekt och i en förlust skapas ofta nya starka ritualer som kan bli till hjälp att förstå förändringarna vi står inför. Vanliga vardagsföremål, som oftast tas för givet, omvärderas och kan få en ovärderlig status; såsom till exempel en kaffekopp, en sliten skjorta eller en hårborste som tillhört den man mist och vilka synliggör en kroppslig frånvaro.

Sorgsprickor
Ogripbara känslor av sorg, orsakade av händelser som separation, dödsfall, trauma och förlust, lämnar alla någon form av spår i oss och de spelar en viktig roll i hur vi formas. Med avtryck från sprickor samlade ifrån byggnader och konstruktioner som byggts för att skydda oss – likt vår egen hud – skapas ett nät. Likt ärret synliggör skadan, kan sprickan vara en metafor och ett synligt tecken på händelser vi upplevt och genom att bära dem synligt kan de skapa ett stöd i sorgen såsom ett sorgeband. Våra ärr och sår kan vara en knutpunkt och det kan vara den plats där vi kan förstå varandra och förutsättningarna för mänskligt liv. En spricka är också ett bevis på att allt är i ständig rörelse och kan vara platsen där man får en glimt av några av de lager och fragment vi består av. Det kan också vara grogrunden för något nytt att växa och för nya möjligheter att bildas.