Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Matilda Frid

Matilda Frid
(Corpus Leakage)

“Despite all our desperate, eternal attempts to separate, contain, and mend, categories always leak.”*

This project suggests another kind of relation between object and subject. We like to believe that we are in complete control over the objects around us, but things have their own lives. Maybe we can allow the line between us and them to remain undefined.

* Trinh T. Minh-ha

(Corpus Leakage)

“Trots alla våra desperata, evinnerliga försök att separera, hålla inne och laga läcker alltid kategorier.”*

I det här projektet skisseras en alternativ relation mellan objekt och subjekt. Vi vill gärna tro att vi har total kontroll över föremålen omkring oss, men sakerna lever sina egna liv. Kanske kan vi låta gränsen mellan dem och oss förbli suddig.

* Trinh T. Minh-ha