Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Ulla-Britta Westergren

Ulla-Britta Westergren

No One is an Island

To grow as a whole that never becomes complete. A space in movement. Language evolving. A part of me, a part of you. A part of me becomes a part of you. A part on the body in movement, constant movement.

No One is an Island

Att växa som en helhet som aldrig blir fullkomlig. En plats i rörelse. Språk i förändring. En del av mig, en del av dig. En del av mig blir en del av dig. En plats på kroppen i rörelse, ständig rörelse.