Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Emil Särelind

Emil Särelind
The Dance of Morel

Beautiful animals that have one mouth, takes a swim among foam and glands.

Murkeldansen

Bland skum och körtlar badar fina djur som har en mun.