Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Yu-Ching Chiang

Yu-Ching ChiangRotational Casting Machine


DIY Easel


Colour Expand


Among / Within

Design today has been perceived mostly as shining commodities. Our media and design companies have kept imparting this image and knowledge of design to the style-savvy consumers in order to gain generous profits for themselves. From my point of view, design isn’t just about creating beautiful objects, but should be seen as a tool to discover and solve the obstacles we face in our everyday life; a knowledge empowering one to understand the principle of how this world works.

I have been communicating my ideas by designing and experimenting with different kinds of tools with participants. As a designer, I can see the world through their eyes in a different perspective and question it with a curious mindset again. While obtaining the assistance from them, I could provide my knowledge in design. Together, within this chain of mutual benefits, we’ll create a story to educate audiences about the true meaning of design.

Among / Within

Design uppfattas idag främst som glänsande handelsvaror. Medie- och designföretag har förmedlat den här bilden av och uppfattningen om design till de stilmedvetna konsumenterna för att skapa stora vinster till sig själva. Ur min synvinkel handlar design inte bara om att skapa vackra föremål, utan ska ses som ett verktyg för att upptäcka och lösa problem vi ställs inför i vardagen, kunskap som ger makt att förstå principerna för hur den här världen fungerar.

Jag har kommunicerat mina idéer genom att designa och experimentera med olika typer av verktyg tillsammans med deltagare. Som designer kan jag se världen genom deras ögon ur ett annat perspektiv och ifrågasätta den på nytt med ett nyfiket sinne. Medan jag fick hjälp av dem, kunde jag själv bidra med mina kunskaper inom design. Tillsammans ska vi, inom ramen för den här kedjan av ömsesidiga fördelar, skapa en berättelse som kan utbilda vår publik om vad design egentligen betyder.