Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Maja Frögård

Maja FrögårdDigital entanglement (Photo: Stephanie Wiegner)


Experiencing the Haze through the Exposed protection (Photo: Stephanie Wiegner)


The Private search engine (Photo: Stephanie Wiegner)


Getting caught in the Self portal (Photo: Stephanie Wiegner)


Sensing the Habit (Photo: Stephanie Wiegner)


Terms and Conditions

I forgot my phone at school, so I spent my morning with my thoughts. Instead of instantly calling you to tell you about my euphoric state, I reflected alone on my findings. Smiling on the subway, I formulated what I would later tell you. This morning I could not ask my phone for the quickest route, so I went with my gut feeling. It was sunny. I took the tram.

The Internet and digitalization is changing our reality. Blurring away physical boundaries the digital Cloud ignores geographical distances. It is an enormous space to share information globally, it provides us with spectacular possibilities, but how is our entanglement with this digital dimension affecting us?

Something is going on. I read about it in the paper. I experience it on the subway. Life as I know it is in transformation. An intangible layer hovering at waist level, lurking, finding its way into our homes, into our thoughts.

The Haze, The Exposed Protection, The Self Portal, The Private Search Engine and The Habit.

Terms and Conditions

Jag hade glömt min telefon på skolan så jag tillbringade morgonen i egna tankar. Istället för att genast ringa dig och berätta om mitt euforiska tillstånd reflekterade jag själv över vad jag kommit fram till. Leendes satt jag på tunnelbanan och formulerade vad jag sedan skulle berätta för dig. Den här morgonen kunde jag inte fråga min telefon om den snabbaste vägen så jag gick på magkänsla. Det var soligt. Jag tog spårvagnen.

Internet och digitaliseringen förändrar vår verklighet. Molnet suddar ut fysiska gränser och verkar inte bry sig om geografiska avstånd. Det är ett enormt utrymme för att dela information globalt och ger oss spektakulära möjligheter. Men hur påverkas vi av att sammanfläta vår verklighet med denna digitala dimension?

Något håller på att hända. Jag läser om det i tidningen, jag upplever det på tunnelbanan. Livet som jag känner det håller på att förvandlas. En obestämd dimma flyter omkring i midjehöjd, smygande letar den sig in i våra hem och våra tankar.

The Haze, The Exposed Protection, The Self Portal, The Private Search Engine and The Habit.