Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Arash Eskafi

Arash EskafiArash Eskafi
b. 1986
+46 (0) 769 41 80 80

Beyond Smart - A Quest for the Humane

This thesis research is all about exploring the possible future relationships with some of our most common everyday products. This work is both critical and speculative. Speculative in the sense that it is speculating in how a future scenario with ”human like” products would look like. And by human like I refer to the fact that the products would posses human like features. Such as complexity and irationalism. But also to be spontaneous and unpredictable. At the same time the work is questioning, and perhaps criticising, if this sort of development really is beneficial for us or not. If we would turn to technology and smart products for a solution to our desires and problems, how would our human relationships towards each other look like? And also how would we interact with these future products and what would the consequences of that be?

Beyond Smart - A Quest for the Humane

Detta projekt handlar om att utforska möjliga framtida förhållningssätt till några av våra vanligaste vardagliga produkter. Arbetet är både kritiskt och spekulativt. Spekulativt i den mening att den utforskar hur ett framtidsscenario med ”människolika” produkter skulle kunna se ut. Med ”människolika” menas att produkterna skulle besitta mänskliga egenskaper såsom komplexitet och irrationalitet, men även att de skulle vara spontana och oförutsägbara. Samtidigt ifrågasätter, och kanske kritiserar projektet den här sortens utveckling. Är den verkligen till nytta för oss? Hur skulle våra mänskliga relationer till varandra se ut om vi började vända oss till tekniken och smarta produkter för en lösning till våra önskningar och problem? Dessmera, hur skulle vi då interagera med dessa framtida produkter och vilka skulle konsekvenserna i sådana fall bli?