Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Alexandra Denton

Alexandra Denton
Newborn Matter

Newborn Matter is an exploration of possible future development directions for a new mechano-active material, inspired by goosebumps, sweat and blushing.

It is also an exploration of how to encourage more collaborations between designers and material scientists. With a shared passion for materials and complementary set of skills, the qualities of forthcoming materials can be formulated together. This to give birth to materials that are more well adapted and in direct response to different challenges and needs within society.

Newborn Matter

Newborn Matter är en utforskning av potentiella framtida utveckingsriktningar för ett nytt mekano-aktivt material, inspirerat av gåshud, svett och rodnad.

Projektet handlar också om hur fler samarbeten mellan designers och materialforskare kan uppmuntras. Med en gemensam passion för material och kompletterande yrkesskickligheter, kan fler av framtidens material och vilka kvalitéer de kommer att ha formuleras tillsammans. Detta för att främja en utveckling av material som är mer välanpassade och i direkt respons till olika utmaningar och behov i samhället.