Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Sofia Almqvist

Sofia AlmqvistUmami – Table (Photo: Petter Brandt)


Umami – Table top structure (Photo: Petter Brandt)


Umami (Photo: Petter Brandt)


Umami (Photo: Petter Brandt)


Umami (Photo: Petter Brandt)


Umami [Japanese; new taste, tasty]

In more and more homes, dinner is had in front of the TV, in the company of the computer or standing by the kitchen counter while talking on the phone. The sit-down meal, at the set table, appears to be losing both time and attention. This fact reflects the times we live in in many ways. Streamlining is central to our society. The meal thereby often means doing something else while you eat.

Through new, exciting physical objects I want to stimulate and encourage people to return to sitting down during meals. Through my own examinations and by drawing inspiration from other cultures, I want to create a place in the home that is inviting and which offers and reminds you of the meal as a moment unto itself.

I want to create a new, tasty dining experience.

Umami [japanska; ny smak, välsmakande]

I allt fler hem äts middagen framför TV:n, med datorn som sällskap eller stående vid köksbänken samtidigt som man pratar i telefon. Den sittande måltiden, vid det dukade bordet, tycks få både mindre tid och uppmärksamhet. Faktumet speglar på många sätt vår samtid, en tid där effektivisering är ett centralt ord. Måltiden innebär således att man ofta sysselsätter sig med någon annan aktivitet samtidigt.

Jag vill genom nya, spännande fysiska föremål stimulera och uppmuntra människor till den sittande måltiden. Genom egna undersökningar, samt inspiration från andra kulturer, vill jag skapa en plats i hemmet som både inbjuder, erbjuder och påminner om måltiden som stund.

Jag vill skapa en ny, välsmakande måltidsupplevelse.