Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Gustav Wiberg

Gustav Wiberghav

Gustav Wiberg
b. 1984
+4670 6950718

Lapu-Lapu, ett Luftskepp för eko-turism

Eco-tourism is a rapidly growing but not unproblematic trend. Can airships be a solution to the problems faced by eco-tourism? I want to use the inherent strengths of the airship but utilize advances in technology and communications to replace major actors with local organizers.

The project aims to bring travel from the conquering exploitation of days past to a direct meeting between people and nature.

Lapu-Lapu, ett Luftskepp för eko-turism

Ekoturism är en snabbt växande men inte helt oproblematisk trend. Kan luftskepp vara en lösning på de problem som eko-turismen står inför? Jag vill använda luftskeppets inneboende styrkor med nya framsteg inom teknik och kommunikation för att ersätta de stora aktörerna med lokala arrangörer.

Projektet syftar till att ta resandet från den gamla tidens erövrande exploatering till ett direkt möte mellan människor och natur.