Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Lara Benevides

Lara Benevides


Lara Benevides
b. 1989
(+46) 735 070 616

Matförvaring och vårt förhållningssätt till mat

Today the refrigerator and the increased availability of fresh produce are replacing the old ways of storage. We have therefore begun to believe that we do not need to retain knowledge of how to store food. We instead trust the refrigerator to take care of our food for us. Food has also become so cheap and readily available that we do not consider the consequences that food waste has on the environment – instead we judge food based on what it looks like and on its expiration date.

My project is about food storage and our relationship with food. I want to examine the possibility of using knowledge of food storage that has been lost. My aim is to use different objects to avoid unnecessarily throwing away food, and also to reflect on our relationship with food waste and sustainability.

Matförvaring och vårt förhållningssätt till mat

Idag ersätter kylskåpet och den ökade tillgängligheten till färska varor de gamla förvaringsmetoderna. Vi började följaktligen tro att behovet av att behålla kunskapen om matförvaring var onödig. Vi litar istället på att kylskåpet tar hand om våra livsmedel. Mat har dessutom blivit så billigt och tillgängligt att vi inte tänker på konsekvenserna som matslöseri har på miljön – det är varornas utseende och bäst före datum som vi bedömer.

Mitt arbete handlar om matförvaring och vårt förhållningssätt till mat. Jag vill undersöka möjligheten att använda kunskap om matförvaring som gått förlorad. Mitt mål är att med hjälp av olika föremål undvika att maten slängs i onödan och dessutom skapa en tanke över vår relation till matslöseri och hållbarhet.