Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Linda Lagergren

Linda Lagergren60°x 3 – Shelfsystem


60°x 3 – Flatpack


60°x 3


60°x 3


60°x 3


60°x 3

We usually have preconceptions about whether a material is of high or low value. In my degree work I have examined what quality is and how you can re-evaluate a low quality material.

I have chosen to work with fiberboard, a material that we often see as the backbone of furniture, as construction material or as a necessary solution, but seldom as a material that imbues objects with quality. By examining different forms of finish and designs for the fiberboard, trying different functions and combinations with other materials I want to see how I can create additional value and showcase the properties of the material. I do not want to hide the material’s properties, I want to enhance them. My aim is to show that you can create something interesting and sustainable out of the unexpected.

60°x 3

Vi har oftast förväntningar på om ett material anses ha ett högt eller lågt värde. I mitt examensarbete har jag undersökt vad kvalitet är och utforskat hur man kan omvärdera ett lågkvalitativt material.

Jag har valt att arbeta med spånskivan, ett material som vi idag ofta ser som stomme i en möbel, som byggnadsmaterial eller som en nödvändig lösning, och sällan som ett material som inger kvalitet. Genom att undersöka olika sätt att ytbehandla och formge spånskivan, prova olika funktionssätt och kombinationer med andra material vill jag undersöka hur jag kan skapa mervärde och visa kvaliteter i materialet. Jag vill inte dölja materialets egenskaper, utan förstärka dem. Mitt mål är att visa att det går att göra något intressant och hållbart av det oväntade.