Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Siri Bahlenberg

Siri BahlenbergProcess


Process


Isbiblioteket av sten

– A project about how we see everyday objects

Most of us have an inherent need to consume. As we buy more things, it becomes more difficult to keep track of the ones we already have. As we no longer know how many pairs of socks we own, we probably do not treat them with the same respect as if we only had one pair.
This project is about encouraging us to think about the responsibility we have towards our possessions. This responsibility could entail using objects appropriately, based on the longevity of the material, or getting rid of them in an environmentally friendly way. Using designs and materials, we try to create a playful and symbolic example of how we could look at the longevity of various everyday items.
What if the bookshelf we want to throw away weighed as much as a massive boulder. Then it would be heavy. ​

Siri Bahlenberg & Sofia Bergfeldt

Isbiblioteket av sten

– Ett projekt om hur vi ser på bruksföremål

De flesta av oss har ett inneboende behov av att konsumera. I takt med att vi köper fler saker, blir det svårare att hålla koll på de vi redan har. Genom att inte längre veta hur många par strumpor vi äger behandlar vi dem troligtvis inte med samma vördnad som om vi bara skulle ha en uppsättning.
Det här projektet handlar om att få igång tankar kring vilket ansvar vi har gentemot våra tillhörigheter. Ansvaret kan innebära att använda föremål på ett passande sätt utifrån materialens livslängd eller att göra sig av med dem på ett miljöriktigt sätt. Med hjälp av form och material försöker vi skapa ett lekfullt och symboliskt exempel på hur vi kan se på livslängden i olika bruksföremål.
Tänk om hyllan ni ville slänga bort vägde som ett stort stenblock. Det skulle vara tungt. ​

Siri Bahlenberg & Sofia Bergfeldt