Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Oskar Heiwe

Oskar HeiweAvkoppling i vardagen

Oskar Heiwe
b. 1987

Avkoppling genom frånkoppling

Today, it can be difficult to find a secluded moment for oneself. No matter how relaxed we feel, the brain is constantly alert when we are spending time on social media. It is often more appealing to be anywhere but the present place. With my project, I hope to attract people to disconnect, and thus find a balance in the digital life.

 

 

Avkoppling genom frånkoppling

Idag kan det vara svårt att få en avskild stund för sig själv. Oavsett hur avslappnade vi känner oss så är hjärnan på ständig alert när vi spenderar tid på sociala medier. Det är ofta mer lockande att vara någon annanstans än närvarande på den plats man befinner sig. Med mitt projekt hoppas jag kunna locka människor till att koppla från och på så sätt hitta en balans i den digitala tillvaron.