Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Björn Krogvig

Björn Krogvig
Obstacles to Creativity

I’m making three machines whose function is to discuss the relationship between man and creativity. They are all based on the psychological obstacles one has to overcome in order to embark on a creative process. Performance anxiety, self criticism, the sense of the self in the product and other problems are the basis for the making of these machines.

Obstacles to Creativity

Jag behandlar människans relation till skapande i form av tre mekaniska interaktiva maskiner. Dessa baseras på tankar om de psykologiska hinder vi stöter på inför en kreativ skapandeprocess. Prestationsångest, självkritik, jaget i produkten och andra problem ligger till grund för gestaltningen.