Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorIndustrial Design • Carl-Gustaf Ewerbring

Carl-Gustaf EwerbringKopp & bok

Carl-Gustaf Ewerbring
b. 1991
+46768126778

En bättre arbetsplats för de som inte har någon arbetsplats

More and more people are living in Stockholm and other large cities, and there is a de facto lack of space. Fewer and fewer enjoy the luxury of a stationary workplace as technology and our work duties allow more of us to work flexibly. The advantages of a fixed work place are many, but which of them are actually connected to the stationary nature, and which can be provided in other places?

En bättre arbetsplats för de som inte har någon arbetsplats

Antalet invånare i Stockholm, och andra storstäder världen runt växer och platsbristen är ett faktum. Att ha en stationär arbetsplats blir allt färre förunnat och i takt med att tekniken och våra arbetsuppgifter tillåter arbetar många idag på ett mer flexibelt sätt än förut. Fördelarna med en fast arbetsplats är många, men vilka av dem är egentligen bundna till det stationära, och vilka av dem kan förmedlas på andra ställen?