Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Erika Kristofersson Bredberg

Erika Kristofersson Bredberg
I blow just for fun

On my left index finger, I have etched “I blow just for fun” using ink and a needle. To me this is a humorous sentence that describes my relation to glass as a material.

A relationship which during the early stages of this degree project was starting to cool off. A relationship which was no longer joyous and creative.

I base my project on my own experiences and discuss the fear of failure. When performance anxiety takes over and affects your craft skills on a practical level. It is about once again finding the will to create, and about status in glass crafts. My project is a celebration of the material, the interplay in the glassworks, the joy and value of having material knowledge which in my case is about glass.

I blow just for fun

På mitt vänstra pekfinger har jag med bläck och nål ristat in “I blow just for fun.” En för mig humoristisk mening som beskriver min relation till materialet glas.

En relation som under uppstarten av detta examensarbete började svalna. En relation som inte längre var glädjefylld och kreativ.

I mitt projekt utgår jag från mina egna erfarenheter, och diskuterar rädslan för att misslyckas. När prestationsångesten tar över och påverkar dina hantverkskunskaper rent praktiskt. Det handlar om att finna tillbaka till lusten att skapa och även om status inom glashantverket. Mitt arbete är en hyllning till materialet, samspelet i glashyttan och det lustfyllda och värdefulla att ha en materiell kunskap som i mitt fall är om glas.