Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Malin Floryd Welin

Malin Floryd Welin


Malin Floryd Welin
b. 1988

Berättelse i landskap

Narration has always been close to my heart when creating. To tell stories with figurative images has for a long time been the method that I understand best. My works have most often been sculptures or paintings.

In this project the theme is storytelling in landscapes. I explore how you can use the properties of glass and ceramics to create moods. My method is to write an actual story which is then brought into the workshop to once again be committed to paper, and back again in new figurative forms. The installation, based on the story, will results in a range of sculptures that relate to each other.

Berättelse i landskap

Narration har alltid legat mig nära då jag har skapat. Att berätta historier med figurativa bilder, har länge varit den metod jag förstått mig bäst på. Verken har som oftast varit skulpturer eller målningar.

I detta projekt är temat berättelse i landskap. Jag utforskar hur man med hjälp av glasets och keramikens egenskaper kan skapa stämningar. Metoden är att skriva en faktisk berättelse som sedan tas in i verkstaden, för att återigen hamna på papper, och tillbaka igen i nya figurativa former. Installationen, baserad på berättelsen, ska resultera i en uppsättning av olika skulpturer som relaterar till varandra.