Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Polat Ghasemloo

Polat GhasemlooDen prekära konsthantverkaren

The precariat, a new class that outlines the features of a social group. In it, individuals are lumped together who, despite having completely different educations, or no education at all, and varying social and financial conditions, share the same political reality. The people in this situation perceive it as temporary and suffer from chronic insecurity.

The word “precarious” means “very troubling” and the new social class that is known as the “precariat” are indeed troubled.

The aim of my project is to use materials, a workplace culture and processes in the temp agency industry, and to integrate these into my craft process to create a visual story of a class position.

Den prekära konsthantverkaren

Prekariatet, en framväxande ny klass som utmejslar konturerna av en social grupp. Här sammanförs individer under samma paraply, trots att de har helt olika utbildningar, eller ingen utbildning alls eller liknande sociala och ekonomiska förhållanden, så delar de samma politiska verklighet. De som befinner sig i tillvaron upplever att den är provisorisk och de lider av kronisk otrygghet.

Ordet “prekär” betyder “mycket bekymmersam”. Den nya samhällsklass som kallas “prekariatet” har det just bekymmersamt.

Syftet med mitt projekt är att använda material, en arbetsplatskultur och processer inom bemanningsbranschen och integrera dem med min konsthantverksprocess för att skapa en visuell berättelse om en klassposition.