Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Ammy Olofsson

Ammy Olofsson
Muskler, maskiner och kvinnokroppen, i en spegel av glas

In my practice I look at how technology and electronics can be combined with craft to change how we view ourselves and our roles in various contexts. I examine how technology and craft can be used to awaken new ideas, move boundaries or uncover power structures. My main material is glass and in this project I have worked with alternative representations of the female body, using glass blowing and my own body as starting points.

I have registered my muscles using sensors while blowing glass. I have then used specially written software to convert the sensors’ measurements into three-dimensional shapes which I have then recreated in blown glass. The new objects manifest the body as actions and the work of muscles. The body shapes the glass and the glass craft shapes the body. We are influenced by how bodies are represented.

I have been helped by several persons in my project, but I would especially like to thank Magnus Ahltorp, Pär Brännström and Johan Nilsson.

Muskler, maskiner och kvinnokroppen, i en spegel av glas

I min praktik intresserar jag mig för hur teknik och elektronik, i kombination med hantverk, kan påverka förståelsen av oss själva och vår roll i olika sammanhang. Jag undersöker hur teknik och konsthantverk kan användas som verktyg för att väcka nya tankar, förskjuta gränser eller synliggöra maktförhållanden. Mitt främsta material är glas och i det här projektet har jag arbetat med alternativa representationer av kvinnokroppen, med glasblåsning och min egen kropp som utgångspunkt.

Jag har registrerat mina muskler med muskelsensorer när jag blåser glas. Sedan har ett specialskrivet program i datorn gjort om värdena som sensorerna samlar in till tredimensionella former, som jag sedan har blåst i glas. De nya objekten gestaltar kroppen som handlingar och musklers arbete. Kroppen gör avtryck i glaset och glashantverket gör avtryck i kroppen. Hur kroppar representeras påverkar oss.

Jag har fått hjälp av många personer i mitt projekt men vill rikta ett extra stort tack till Magnus Ahltorp, Pär Brännström och Johan Nilsson.