Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Emma Friberg

Emma Friberg
Emma Friberg
b. 1984

Att forma sten - en granits keramiska metamorfos

In my degree project I have examined the geological origins of ceramics. A clay consist of a number of complex minerals, it can be formed naturally or through grinding and pulverizing of minerals. According to a thousand year old Chinese recipe for making porcelain, you can process and grind a “porcelain stone” and mix it with the clay mineral kaolin in a 80/20 mixture. Today, materials are crushed and ground in the same way from solid to powder.

To show what all the steps of ceramic production could look like I have ground down rocks to make stoneware clay. I have chosen to use magmatic stones such as granite and gneiss which are largely made up of quarts, mica and feldspar. These ingredients are ideal for constituting complete ceramic glazing, already in its ground-up state. By mixing them with clay mineral, like in the Chinese recipe, it also becomes a high-fired stoneware clay.

Att forma sten - en granits keramiska metamorfos

I mitt examensarbete har jag undersökt keramikens geologiska ursprung. En lera består av olika sammansatta mineral, den kan bildas naturligt eller så kan man genom att krossa och pulverisera mineral blanda en lera. Enligt ett tusen år gammalt kinesiskt recept för att tillverka porslin, kan man processa och mala ner en “porcelain stone” och blanda den med lermineralet kaolin i en 80/20 blandning. På samma sätt krossas och mals material idag från fast form till pulver.

För att tydliggöra hur alla steg i en keramisk produktion skulle kunna se ut har jag malt ner sten för att göra stengodslera. Jag har valt att utgå från magmatiska stenar som granit och gnejs som till stor del består av kvarts, glimmer och fältspat. Ingredienserna är i en helt perfekt komposition för att i nedmalet tillstånd redan vara en färdig keramisk glasyr. Genom att blanda ner lermineral, likt det kinesiska receptet, blir det också en högbrännande stengodslera av samma sten.