Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Paul-Robin Sjöström

Paul-Robin SjöströmBalls in net


Sticks

Paul-Robin Sjöström

Making is a sport

Sports equipment, in my opinion, is pure function and the design thesis “form follows function” is very true in this case. The shape of e.g. a tennis racket has constantly been transformed and refined since the sport was invented. The form and materials have been developed to achieve their ultimate function. I am interested in what I call “unintentional” aesthetic functions in sports equipment. The aesthetic function. This project is a design investigation of sports equipment.

Thanks to Formica Group
www.formica.com

Making is a sport

Sportutrustning är enligt mig ren funktion och formtesen ”form följer funktion” är väldigt sann i det här fallet. Formen på till exempel en tennisracket har ständigt ändrats och förfinats ända sedan sporten uppfanns och formen och materialen har utvecklats för att uppnå sin ultimata funktion. Jag har intresserat mig för vad jag kallar ”oavsiktliga” estetiska funktioner som finns i sportredskap. Den estetiska funktionen. Det här arbetet är en formundersökning av sportredskap.

Tack till Formica Group
www.formica.com