Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterCeramics & Glass • Karin Auran Frankenstein

Karin Auran Frankenstein
TILL EN ÄLSKAD VÄN

Crystalline glaze on ceramic tiles, energy chairs of Salix wood and a film about the medium Ma Stjärnliden.

In a transfer of the immaterial into material, self-hypnosis functions as a method to explore levels of consciousness and to enter a space for spiritual contact and communication.

TILL EN ÄLSKAD VÄN

Kristallglasyr på keramiskt kakel, energistolar av Salix och en film om mediet Ma Stjärnliden.

I en överföring av det immateriella till materia fungerar självhypnos som en metod för att utforska olika medvetandenivåer och träda in i ett rum för andlig kontakt och kommunikation.