Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterCeramics & Glass • Sonja Tanner

Sonja TannerInterpretational Navigation

I look at interpretation and understanding of personal and artistic identity with the vessel as my starting point. By juxtaposing the vessel with the decorative and communicative abilities of Morse code, I am intentionally creating a point of friction where the questions of identity and interpretation can take place.

Interpretational Navigation

Jag tittar på tolkning och förståelse av personlig och konstärlig identitet med kärlet som utgångspunkt. Genom att sammanföra kärlet med Morsealfabetets dekorativa och kommunikationsmässiga möjligheter skapar jag medvetet en friktionspunkt där frågorna om identitet och tolkning kan tas upp.