Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterCeramics & Glass • Christofer Blixt

Christofer Blixt
Christofer Blixt
b. 1983

Abstraktionens realitet

The exhibition “Abstraction´s reality” deals with capitalisms entry into our physical and mental space.

Capitalism can be described as “capital to such an extent of accumulation that everything becomes its abstract image”; its abstractions are projected on and through us, as life is synchronized with the accumulation of money. One can say that capitalism is trying to project its own image upon us; which then appears to be its most ”efficient” and ”rationalized” idea – straightness – through goods, environments, thoughts and processes. In the end, everything tends to become “the same”.

Abstraktionens realitet

Utställningen “Abstraktionens realitet” behandlar kapitalismens inträde i vårt fysiska, samt mentala rum.

Kapitalism kan förklaras som ”kapital av en sådan ackumulationsgrad att allt blir till dess avbild”; dess abstraktioner projiceras på och genom oss då livet synkroniseras med ackumulering av pengar. Man kan således säga att kapitalismen, på oss, projicerar bilden av sig självt; vilket då ter sig vara dess mest ”effektiviserade” och ”rationaliserade” idé – rakhet – genom varor, miljöer, tankar och processer. I slutändan verkar allting bli ”samma”.