Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterCeramics & Glass • Emilie Magnusson

Emilie Magnusson


Emilie Magnusson
b. 1985

Post-historical me

How do we see ourselves reflected in “history”? How can we reflect or be reflected through “history”?

From the made-up position of a “post-history self” I have examined traces (traces which have been left, traces which are left) via the vessel. The work can be described as a fictive examination in which I look for relational agreement between the “historical” and the “current”.

Post-historical me

Hur speglar vi oss själva i det ”historiska”? Hur kan vi genom det ”historiska” återspegla eller återspeglas?

Utifrån en påhittad position om ett “efterhistoriskt jag” har jag utforskat spår (spår som lämnats, spår som lämnas) via kärlet. Arbetet kan beskrivas som en fiktiv utforskning i vilken jag söker efter relationella samförstånd mellan det ”historiska” och det ”samtida”.