Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterCeramics & Glass • Emilie Ackerman

Emilie Ackerman


Verblista

Striving forward and constantly seeking new approaches and strategies, in order not to get stuck in previous conceptions and methods, is a fundamental premise of Richard Serra’s Verb list, 1967-68.
 The piece contains a list connected to the artist’s practice as a sculptor, where the words on the list describe artistic activities distilled down to elementary, material actions. A form of linguistic exposition of possible artistic options, or implementations of activities. 
By paraphrasing the piece, I use the same starting point in the creation of my own document, tied to the development of glass – as an artist’s material, its position and its direction. Focusing on the artist’s role in change. My work is about looking back and finding my bearings through history, as a way of moving forward.

Verblista

Att sträva framåt och ständigt söka nya förhållningssätt och strategier, för att inte fastna i tidigare föreställningar och tillvägagångssätt, är en grundläggande premiss för Richard Serras Verb list, 1967-68.
 Verket omfattar en lista kopplad till konstnärens praktik som skulptör där orden på listan beskriver konstnärlig verksamhet, destillerad ner till elementära materiella handlingar. En slags språklig utläggning över möjliga konstnärliga alternativ eller tillämpningar av aktiviteter. 
Genom att parafrasera verket använder jag mig av samma utgångspunkt i skapandet av ett eget dokument, kopplat till glasets utveckling som konstnärligt material, dess position och dess riktning. Med fokus på konstnärens roll i förändring. Mitt arbete handlar om att se tillbaka och orientera mig genom historien, som ett sätt att gå vidare.