Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
“The C-world” was the title chosen by this year’s Bachelor’s students for their joint exhibition, which was held earlier this year, and their Bachelor’s degree projects are more or less continuations of the works displayed there. The title shows (as I understand it) that there is a certain ambivalence towards the term “Craft”, but also that this term houses a potentially explosive force that is useful for someone who is interested in making statements about, or provide alternatives for, the material world we live in. The term Craft is now seen more and more often in texts and program statements; the new Master’s program Craft!, which is a collaboration between the departments Textiles, Metal and Ceramics & Glass, is an example of this.

This year’s degree projects from the Ceramics & Glass Bachelor’s program are all clear examples of what can be found under the heading Crafts. The project has developed into becoming more material-specific (works on, in and through Ceramics and Glass) and at the same time more open to other influences and subjects than before (staffing industry, computer programming, geology etc.). Deep knowledge of the materials, a willingness to communicate with others, pride in their own knowledge and the courage to experiment are some of the ingredients that have taken these eight amazing craftsmen/ceramists/glassblowers/artists to where they are today.

I have had the pleasure to accompany this year’s Bachelor’s students through their first three years at Konstfack. They have been puzzled, they have grumbled, they have struggled and now they have conquered all their self-doubts by taking an independently formulated Bachelor project all the way to the finish line – in style. They have now acquired the experience and knowledge needed for each of them to move forward with their unique dreams and visions of the future. It is with great pride and humility that I wish them luck and success in everything they do from now on.

Sara Isaksson From, Senior Lecturer in Applied Art, specialising in Ceramics

“The C-world” var titeln årets kandidatstudenter valde att ge sin gemensamma utställning tidigare i år och deras kandidatprojekt är mer eller mindre en fortsättning på de arbeten de visade där. Titeln visar (som jag tolkar det) att det finns en viss ambivalens inför konsthantverksbegreppet (Craft) men också att det bär på en potentiell sprängkraft som är användbar när man är intresserad av att göra påståenden om, eller ge alternativ till den materiella värld vi lever i. Begreppet craft/konsthantverk ses nu allt oftare i text- och programförklaringar, det nya Masterprogrammet CRAFT!som är ett samarbete mellan avdelningarna Textil, Ädellabb oc Keramik &Glas, är ett exempel på det.

Årets examensarbeten från kandidatprogrammet Keramik och Glas är alla tydliga exempel på vad som kan rymmas under rubriken Konsthantverk. Projekten har utvecklats till att bli både mer material-specifika (arbeten om, i och genom Keramik och Glas) och samtidigt mer öppet inför andra influenser och frågor än tidigare (bemanningsbranschen, dataprogrammering, geologi m.m.). Djupa kunskaper i materialen, viljan att kommunicera med andra, stoltheten i att kunna och modet att våga pröva, är några av de ingredienser som har tagit dessa åtta fantastiska konsthantverkare/keramiker/ glasblåsare/konstnärer dit de är idag.

Jag har haft glädjen att få följa årets kandidatstudenter under deras tre år på Konstfack. De har varit förvirrade, de har muttrat, de har kämpat men nu har de överbevisat alla de tvivel de har haft på sig själva genom att driva ett självständigt formulerat kandidatprojekt i mål – och det med bravur. De har nu tillskansat sig erfarenheter och kunskaper som gör det möjligt för var och en att gå vidare med sina unika drömmar och visioner om framtiden. Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag önskar dem lycka och framgång i allt de tar sig an framöver.

Sara Isaksson From, Lektor i konsthantverk med inriktning på keramik

BachelorCeramics & Glass