Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Mathilda Nilsson

Mathilda Nilsson(Photo: Fredrik Andersson)


(Photo: Fredrik Andersson)


(Photo: Fredrik Andersson)


Decotion

I started my work intending to separate decoration and function as two opposite poles. I have examined their nature in my design practice, and how I relate to them, in order to bring them closer together. Where is the line drawn between them, if there is a line at all?

I have examined acquired associations, such as decoration being something feminine and function being something masculine. With an aesthetic based in sportswear, silhouettes and motifs have been reshaped after the emergence of reflection.

Decotion

Med utgångspunkten att inom mode särskilja dekoration och funktion åt som två eventuella motpoler startade mitt arbete. Med målet att föra dem närmre varandra har jag undersökt vad de är i min designpraktik och hur jag förhåller mig till det. Var går gränsen mellan de båda och finns det ens en gräns?

Jag har undersökt inlärda associationer som att dekoration skulle vara något feminint kontra funktion som något maskulint. Med en estetik med grund i sportkläder har siluetter och motiv omformats efter reflektionens framväxt.