Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Lisa Nilsson

Lisa Nilsson


Lisa Nilsson
b. 1987

Lisa + Bolon

A collaboration between Lisa Nilsson and Bolon creating patterns for woven floors.

I regard the floor as one of the key elements in a room. A repeated pattern is endless and has endless possibilities, and in this case, the only limitation I see is the area of the final installation space. The design perspective underneath my feet is a new surface for me to explore my ideas and knowledge on.

Lisa + Bolon

Ett samarbete mellan Lisa Nilsson och Bolon kring mönster för vävda golv.

Jag ser golvet som en av de viktigaste komponenterna i ett rum. Ett upprepat mönster är oändligt och har oändliga möjligheter. I det här fallet är den enda begränsning jag kan se ytan hos det slutgiltiga installationsutrymmet. Designperspektivet under mina fötter är en ny yta där jag kan utforska mina idéer och kunskaper.