Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Cecilia Bonde

Cecilia Bonde
“If we could all embrace and identify with the weak, failed, embarrassing and sticky instead of so unequivocally praising success, cockiness and strength, the world would most likely be quite different.”

From Rosa den farliga färgen [Pink, the Dangerous Color] by Fanny Ambjörnsson

In my degree project I want to highlight problematic structures and hierarchies and elevate that which is seen as having lower status.

“Om vi alla kunde omfamna och identifiera oss med det svaga, misslyckade, pinsamma och kletiga istället för att så entydigt hylla det framgångsrika, kaxiga och starka, skulle världen antagligen se annorlunda ut.”

Ur boken Rosa den farliga färgen av Fanny Ambjörnsson

Med mitt examensarbete vill jag belysa problematiska strukturer och hierarkier samt upphöja det som anses ha lägre status.