Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Fatima Abelli Bifeldt

Fatima Abelli Bifeldt“Self-portrait”


“Self-portrait” (Detail)


Skiss


Self-portrait

A small house. Constructed and patched-up. A shed? A storehouse? A tree house? A sentry box? Or a house, far too small. Someone has done carpentry work, probably done their best and built a house, a home. It has everything a house needs – four walls, a floor, a door, a roof. It is built from found materials and inside the house there is a swing. The swing and the house are the same age, they arised at the same time. The swing would not be there without the house and vice versa. The swing implies a function but the conditions for this function are limited. By building and constructing I try to reconstruct memories of the past. Trying to figure out, how was it back then?

Self-portrait

Ett litet hus. Ihopsatt och hoplappat. Ett skjul? En bod? En koja? En vakthytt? Eller ett alldeles för litet hus. Någon har snickrat, förmodligen gjort sitt bästa och byggt ett hus, ett hem. Det har allt ett hus behöver, fyra väggar, golv, dörr, tak. Materialet är upphittat och inne i huset hänger en gunga. Gungan och huset är lika gamla, dom uppstod samtidigt. Gungan hade inte funnits där utan huset och tvärtom. Gungan antyder en funktion men förutsättningarna för funktionen är begränsade. Genom att bygga funderar jag och tar reda på: Hur var det egentligen?