Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Filip Palmén

Filip Palmén
My creative urge thrives on conflicts and the lack of will to understand. This is where my process starts, to seek out and create a light in the darkness. Personal experiences become thoughts which are filtered through a mental imagery. In these fantasies, I have a relation to human-like figures that are exposed to various situations. When the figures have concretized a feeling towards a subject, it is abstracted from my mind and given physical form by my hands.

Individuals share memories of the same feelings, but for different reasons and from different situations. When a universal factor is being presented, divided individuals may understand their subconscious community. In my mind there are many lights in the dark.

Mitt behov att skapa frodas av konflikter och bristen på viljan att förstå varandra. Processen börjar i missförstånd, utanförskap och våld, i ett mörker som är ett resultat av den inverkan som min omvärld har på mitt sinne och min fantasi. Här söker jag förståelse för mig själv och därigenom min omgivning. Intryck och erfarenheter filtreras genom denna mentala bildvärld och när en känsla konkretiserats inför ett ämne, kan jag abstrahera den från mitt sinne och ge den fysisk form med mina händer.

Individer delar minnen av samma känslor, men av olika anledningar och från olika situationer. När en universellt igenkännbar faktor presenteras, kan åtskilda individer förstå sin undermedvetna gemenskap. För mig blir gemenskapen och förståelsen till ljus i mitt mörker.