Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorFine Art • Nina Noreskär

Nina NoreskärVita Havet 23-31/1 2014


Vita Havet 23-31/1 2014


Vita Havet 23-31/1 2014
Prefer to use you with my fingers.
Directly with my hands. Fingertips and palm of hand.

Use my hands to dig into you, you make me dry.
Scoop you.

Pour you. To fasten
I make you thinner, runny and you dry quickly against the paper.

Could scrape you, make more and bigger holes.
But later when you are dry, it’s as if the cracks and holes are as hard as you are.

A part of you probably disappeared into the floor, another into the wall, another
into air and your innermost into the paper.

You saturated it.

Thick and viscous, I squeeze you out.

I can pour as much water
as I like on to you and you still dry out.

The gypsum, the paper and the water

Använder dig helst med mina fingrar.
Direkt med händerna. Fingertoppar och handflata.

Gräver med händerna i dig, du gör mig torr.
Skopar dig.

Häller dig. Ska jag
fästa gör jag dig tunnare, rinnig och mot pappret torkar du fort.

Skulle kunna skrapa i dig, göra fler och större hål.
Men när du sen är torr är det som att sprickorna och
hålen är lika hårda som du.

En del av dig försvann nog ner i golvet, en del i väggen, en
del i luften och det innersta in i pappret.

Du gjorde det helt mättat.

Seg och trögflytande kramar jag ut dig.

Jag kan hälla hur mycket
vatten som helst på dig och du torkar varje gång.

Gipset, Pappret och Vattnet