Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorFine Art • Marie Andersson

Marie AnderssonMarie Andersson
b. 1982
+46702-25 99 35

[…]There are things that are known to us and things that are unknown and in between there are doors* that you, we and I can choose to open or not. The doors act as aids for the non-active for us and if we open them creates a presence of something absent. Each individual’s journey colors in different shades the recollection which then gets its own meaning. The fragments from another’s reality becomes my reality and, by definition, two realities running parallel. There is just you and your own reality.

* William Blake

[…] Det finns saker som är kända för oss och saker som är okända, däremellan finns det dörrar* som jag, du och vi kan välja att öppna eller inte öppna. Dörrarna agerar hjälpmedel för det som inte är aktivt för oss och om vi öppnar dem skapas en närvaro av något frånvarande. Varje individs resa färgar erinringen i olika nyanser och får sin egen innebörd. Fragmenten från en annans verklighet blir till min verklighet och per definition två verkligheter som löper parallellt. Det finns bara du och din egen verklighet.

* William Blake