Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorFine Art • Madeleine Kozma

Madeleine Kozma

Please Try Again Later

Madeleine works primarily with film and presents these in room-installations which she builds up in fragile materials. She tries in a physical way to allow the viewer to become aware of unfolding stories. Stories that portray what happens in the part of the society that passes many unnoticed. The works hold a strong social pathos but are in the same time unsentimental. In this exhibition she is presenting a collection of voice mails by people that no longer exists. She shows how social media and new communication technologies elude the conventional perceptions of a persons extent in time and space.

Please Try Again Later

Madeleine arbetar i första hand med film som medium. Hon presenterar film i rumsinstallationer som hon bygger upp i bräckliga material. Hon försöker på ett fysiskt sätt låta betraktaren bli medveten om historierna som utspelas. De skildrar det som sker i en del av samhället som passerar många obemärkt förbi. Installationerna har ett starkt social patos men är samtidigt osentimentala. I denna examensutställning suggererar hon närvaron av en samling röstbrevlådor av människor som inte längre finns. Hon visar hur sociala medier och ny kommunikationsteknik gäckar de vedertagna uppfattningarna om en människas utsträckning i tid och rum.