Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterTextile in the Expanded Field • Matilda Dominique

Matilda DominiqueIt begins with one thread. As the yarns intersect, a woven universe takes form, one that gives the material its visual, tactile and functional uniqueness.

In this work, I delve deep into my own understanding of the woven structure. At the moment of weaving, my entire body is in close encounter with the material. I see each thread as an individual particle in collaboration with many of the same, holding up the architecture of the weave. My eyes grasp each thread as it passes through the structure, slowly shaping the pattern. Simultaneously, my hands perceive tactile information of the fiber and construction qualities. By following the threads, their color and structure changes on a more intimate level and I’m invited to a deeper understanding of the very core of the weave.

Det börjar med en tråd. Allteftersom trådarna korsar varandra börjar ett vävt universum ta form, ett universum som ger materialet dess unika visuella, taktila och funktionella egenskaper.

I det här arbetet utforskar jag min egen förståelse av den vävda strukturen på djupet. När jag väver är hela min kropp i närkontakt med materialet. Jag ser varje tråd som en enskild partikel som tillsammans med många andra av samma slag stagar upp vävens arkitektur. Med blicken greppar jag varje tråd när den löper genom strukturen och långsamt får mönstret att växa fram. Samtidigt registrerar mina händer taktil information om fibrernas och tillverkningens egenskaper. När jag följer trådarna förändras deras färg och struktur på ett mer intimt plan och jag närmar mig en djupare förståelse av vävens innersta kärna.