Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterTextile in the Expanded Field • Carolin Mueller

Carolin Mueller


Carolin Mueller
b. 1982

The Chopping Mall

The Chopping Mall uses mannequin parts as casted moulds of the social body. The mannequin parts are put back together through three-dimensional photoshopping presenting hair prints.

Playing with the assumption of an objectified body, the Chopping Mall ceases to reflect the absurd, objectifying gaze.

Repeating the meaty pink color palette, I will say what has already been said and done so many times, but surprisingly, since time seems to move right back to past parlor spaces, I would say it again and again…

The Chopping Mall

Chopping Mall används kroppsdelar från skyltdockor som avgjutningar av samhällskroppen. Dockdelarna sätts samman igen med hjälp av tredimensionell fotoredigering med hårtryck.

Genom leken med antagandet om en objektifierad kropp upphör återspeglingen av den absurda, objektifierande blicken i Chopping Mall.

Genom upprepningar i en hudnära rosa färgskala säger jag det som redan sagts och gjorts så många gånger förr, men förvånansvärt nog skulle jag, eftersom tiden verkar röra sig tillbaka till det förflutnas salongsutrymmen, säga samma sak om och om igen…