Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterTextile in the Expanded Field • Hannah Waldron

Hannah Waldron


The Coral Sea

Across time and place, people have been telling stories through weaving.

My Master’s project, an intricate weaving based on the poem The Coral Sea by Patti Smith, is a tapestry for the present. My design celebrates Smith’s luminous crafting of words to convey the physical world and aims to translate the tactile qualities of the poem into the tactile medium of weaving.

I believe that there is a need now in contemporary society for greater material knowledge. My work aims to put value into making and investigates weaving as a way to explore the material world imaginatively.

The Coral Sea

Genom tid och rum har människor berättat historier genom vävning.

Mitt masterprojekt, en komplex väv som bygger på dikten The Coral Sea av Patti Smith, är en gobeläng för vår tid. Verket är en hyllning till Smiths lysande sätt att med orden mejsla fram en bild av den fysiska världen. Mitt verk syftar till att översätta diktens taktila kvaliteter till det taktila medium som väven utgör.

Jag tror att det i dagens samhälle finns ett behov av större kunskap om material. Mitt arbete syftar till att värdesätta tillverkandet och undersöker vävning som ett sätt att utforska den materiella världen med fantasins hjälp.