Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterTextile in the Expanded Field • Abigail Janjic

Abigail Janjic


Don’t You See ?!!!!

My Master’s project is a painting titled Don’t You See ?!!!!, which incorporates digital images as material. Physical objects are photographed and scanned from books or magazines. They are uploaded onto the web, copied, pasted, resized, cropped and deformed. The image today is as disposable as a chewing gum that we use and spit out. The Internet has become a sort of visual cacophony involving images of today, tomorrow and yesterday where the notion of time is disintegrated into pixels.

This incredible invention, the Net, was made to open up the world to people. On one hand it’s easier to communicate over long distances and the contact between people is quicker, but it seems that it is locking people into another reality. Living in 2014, in the midst of this crazy flow of images, I decided to paint with them, questioning their position in our screen era in order to try and find new pictorial solutions within the digital age. What is the image today? Does the image still exist?

Don’t You See ?!!!!

Mitt masterprojekt är en målning med titeln Don’t You See ?!!!! där digitala bilder inkorporeras som material. Fysiska föremål fotograferas och skannas av från böcker och tidskrifter. De laddas upp på webben, kopieras, klistras, förstoras, förminskas, beskärs och deformeras. Idag är en bild lika förbrukningsbar som ett tuggummi som vi tuggar på och spottar ut. Internet har blivit en sorts visuell kakofoni med bilder från nutiden, framtiden och det förflutna där vår tidsuppfattning faller isär i pixlar.

Nätet, denna otroliga uppfinning, kom till för att ge människor tillgång till världen. Å ena sidan har det blivit lättare att kommunicera över långa avstånd och kontakterna mellan människor går snabbare, men samtidigt tycks människor bli inlåsta i en annan verklighet. Jag som lever 2014, mitt i detta galna flöde av bilder, bestämde mig för att måla med dem och ifrågasätta deras ställning i vår skärmbaserade tid för att försöka hitta nya bildmässiga lösningar för den digitala tidsåldern. Vad är bilden idag? Existerar den fortfarande?