Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterTextile in the Expanded Field • Ida Pettersson

Ida Pettersson
Ida Pettersson
b. 1989
+46075839927

Versus Associations

A network of small pieces becomes a bigger pattern. I let the color interactions, cast shadows and illusions merge as a unit for your mind and body to read.

Versus Associations

Ett nätverk av mindre bitar bildar ett större mönster. Jag låter färginteraktionerna, skuggorna och illusionerna smälta samman till en enhet som du kan läsa med tankarna och kroppen.