Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterExperience Design • Tim Ebbers

Tim EbbersEndangered Experiences


Future Nostalgia for Endangered Experiences

The project covers endangered experiences defined as an activity that will likely become inaccessible in the near future. When outdoor recreational activities are restricted, where can we find solitude, exploration and self-reliance? Future Nostalgia for Endangered Experiences is a project that creates disruptive scenarios to question the relationship to landscapes we are part of. A forecast without Milky Way stargazing, but with cyborg fireflies, genetic engineered fish and devices that get you lost on purpose.

Future Nostalgia for Endangered Experiences

Ämnet för projektet är utrotningshotade upplevelser, i betydelsen aktiviteter som antagligen kommer att bli otillgängliga inom en snar framtid. När våra möjligheter till rekreationsaktiviteter i naturen begränsas, var ska vi kunna uppleva ensamhet, upptäckarglädje och självständighet? Future Nostalgia for Endangered Experiences är ett projekt som genom att skapa omvälvande scenarier ifrågasätter vårt förhållande till de landskap som vi är en del av. En framtidsvision där vi inte kan titta upp mot Vintergatans stjärnor, men där vi har cyborgeldflugor, genetiskt modifierad fisk och apparater som är konstruerade för att leda oss vilse.