Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterExperience Design • Rima Abou Chakra

Rima Abou ChakraPlastic patches alignment


Global listening posts

Rima Abou Chakra
b. 1984

A Tale about Uncertainty

Can we change the way we imagine and feel common, worldwide risks?

With this question at heart, this project explores strategies for dealing with the extremity of complex, global risks in the context of the personal day-to-day existence. With the uncertainties they represent, global risks are located at the edge, between reality and myth. We access that otherworldly reality of climate, warfare and pollution through both mediated facts and fiction until they become the synthesis of our imagination. How are we to live with these stories and the futures they embody?

A Tale about Uncertainty

Kan vi förändra vårt sätt att föreställa oss och uppleva gemensamma, världsomspännande risker?

Med denna fråga i centrum utforskas olika strategier för att inom ramen för det personliga vardagslivet hantera det extrema i de komplexa, globala riskerna. Den osäkerhet som de globala riskerna står för placerar dem på gränsen, mellan verklighet och myt. Vi får tillgång till den främmande verklighet som klimatförändringar, krig och föroreningar utgör både via förmedlade fakta och fiktion som vi till slut sammanställer med hjälp av vår fantasi. Hur ska vi leva med dessa berättelser och den framtid de målar upp?