Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterExperience Design • Bettina Schwalm

Bettina Schwalm
Seriously, of Lies, Fakes, Feats and Mirages

Every lie creates a parallel world, a world in which it is true.*

This work explores the notion of lying and faking as a method for creation by reconsidering the concept of the liar as a possibility for creating a vision of the future and instigating proactive ways of challenging everyday concepts of reality and truth. Having understood that it is time to create change rather than wait for it to happen, “the fakery” becomes a platform designed to instruct, inspire and activate others to manifest visions and alternative realities that move from the plausible to the actual. We are the creators of our own rules, means and measures that drive real change. Discovering that the given rules and norms of society are optional, I will empower and give tools to those who always wanted to take action, but never knew how.

*[Solutions 11–167. The book of Scotlands]

Seriously, of Lies, Fakes, Feats and Mirages

Varje lögn skapar en parallell värld, en värld där lögnen är sann.*

I det här verket utforskas lögn och bedrägeri som skapandemetod genom att idén om lögnaren omprövas; han ses som en möjlighet att skapa en framtidsvision och mana till proaktiva sätt att utmana våra vardagliga föreställningar om verklighet och sanning. När vi har insett att det är dags att skapa förändring snarare än att vänta på den blir ”lurendrejeriet” en plattform som kan användas för att undervisa, inspirera och aktivera andra att visa upp visioner och alternativa verkligheter som rör sig från det sannolika till det faktiskt existerande. Vi skapar själva de regler, medel och metoder som driver fram verklig förändring. Genom upptäckten att samhällets givna regler och normer är valfria ger jag kraft och verktyg åt de som alltid velat agera, men inte har vetat hur.

*[Solutions 11–167. The book of Scotlands]