Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorGraphic Design & Illustration • Johan Bisse Mattsson

Johan Bisse Mattsson
Avståndets blå

At first glance, distance is often seen as something negative; a problem to be solved. But distance can also be something meaningful, even a necessity. Distance can be vital to get perspective on things. Distance can be key to seeing things in relation to one another. Distance is required to long for, to desire and to dream.

According to the American author Rebecca Solnit, distance has a color. What other properties does distance have? What does it do for us and to us? In my degree project, I explore the importance of distance and how our perception of distance is affected by our experiences.

Avståndets blå

Avstånd ses ofta vid första anblicken som någonting negativt; ett problem som ska lösas. Men avstånd kan också vara någonting viktigt; en nödvändighet. Det kan krävas avstånd för att få perspektiv på saker och ting. Det kan krävas avstånd för att se saker i relation till varandra. Det krävs avstånd för att längta, sakna och drömma.

Enligt den amerikanska författaren Rebecca Solnit har avståndet en färg. Vilka andra egenskaper har avståndet och vad gör det för och med oss? I mitt examensarbete undersöker jag avståndets betydelse; hur synen på avstånd påverkas av våra erfarenheter.