Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
“It is the artist’s duty to participate in mending the world.”

Journalist and author Cordelia Edvardson

Art and science have been separated since at least the seventeenth century, when the foundation of modern science was laid. The science that, according to English philosopher Francis Bacon would “conquer and subdue nature, and shake her to her foundations.”

The rest is (our) history.

Now we have artistic research at Konstfack, which seeks ways to “interpret what has been interpreted,” to describe what we do. But not everything can be described in words. Is that not why we are here? Yes… and what we strive for is not exactness (in the mathematical sense), but a testing of possibilities, sharing of experiences, uncovering of relationships, sharpening of senses. As it manifests itself in our practice: the creation of ideas, the making, the production.

This allows what has been “invisible” to be seen.

We are lucky to live in an age when we get to put things together again. And visual communication is one of the most important tools for doing so.

It is shaky. But we have no choice.

Ann Forslind
Senior Lecturer of Illustration

“Det är konstnärens uppgift att medverka till att laga världen.”

Journalisten och författaren Cordelia Edvardson

Konst och vetenskap har varit skilda åt åtminstone sen 1600 talet, då grunden lades för den moderna vetenskapen. Den som enligt den engelska filosofen Francis Bacon skulle ”besegra och underkuva Naturen, och skaka henne i hennes grundvalar.”

Resten är (vår) historia.

Nu har vi konstnärlig forskning på Konstfack, som söker vägar för att ”gestalta det gestaltade”, att beskriva det vi gör. Men allt låter sig inte beskrivas i ord. Är det inte därför vi är här? Jo … och det vi strävar efter är inte exakthet (i matematisk mening), utan ett prövande av möjligheter, delande av erfarenheter, synliggörande av förhållanden, skärpande av sinnen. Så som det visar sig i vår praktik: idéskapandet, görandet, frambringandet.

Då kan det som varit ”osynligt” bli synligt.

Vilken tur att vi lever i en tid då vi får sätta ihop saker och ting igen. Och visuell kommunikation är ett av de viktigaste verktyg vi har för att göra det.

Det är skakigt. Men vi har inget val.

Ann Forslind
Lektor i illustration

BachelorGraphic Design & Illustration