Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorGraphic Design & Illustration • Daniel Persson

Daniel PerssonSequi


Sequi

In my degree project I examine how the creation of rhythms and melodies can be represented in a virtual three-dimensional environment. I have developed an app where the graphical user interface is designed as a three-dimensional room where the user can create rhythms and melodies. I am interested in exploring what possibilities are created by three-dimensional representations of sound composition.

Sequi

I mitt examensarbete jobbar jag med hur byggande av rytmer och melodier kan representeras i en virtuellt tredimensionell miljö. Jag har utvecklat en app där det grafiska användargränssnittet är utformat som ett tredimensionellt rum där användaren kan bygga rytmer och melodier. Det som intresserar mig är att utforska vilka möjligheter som öppnas upp med tredimensionell representation av ljudkomposition.