Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorGraphic Design & Illustration • Klara Gunnarsson

Klara GunnarssonKlara Gunnarsson
b. 1984
+46 735 353584

Aniara

In my degree project I examine three-dimensional illustration by interpreting Harry Martinson’s epic Aniara.

Aniara

I mitt examensarbete undersöker jag tredimensionell illustration genom att tolka Harry Martinsons epos Aniara.