Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterJewellery + Corpus • Carolina Gimeno

Carolina Gimeno
Portable Pleasures: When Intimacy becomes Public

The series of jewels, Portable Pleasures seeks to challenge the notions of intimacy and the public realm, two aspects that are involved in the act of wearing jewellery in society.

In my Master’s project, I investigate how jewellery, intended as an ‘apparatus’ of communication and disorientation, offer both to the wearer and viewer, to challenge social conventions in regards to the feminine and the masculine. What happens when a shape reminds us of an intimate area of the human body and is displaced to the public sphere, in the form of a jewel?

The act of decorating the body with these jewels leaves the viewer with no choice but to cross the boundary of the wearer’s intimacy. Can this act create a new order of connectivity and communication between the wearer of a jewellery piece and the viewer that is forced to confront it?

Portable Pleasures: When Intimacy becomes Public

Med smyckeserien Portable Pleasures vill jag utmana koncepten intimitet och offentlighet, två aspekter av att bära smycken i samhället.

I mitt masterprojekt undersöker jag hur smycken, avsedda som en ”apparatur” för kommunikation och förvirring, ger både bärare och betraktare möjlighet att utmana sociala konventioner kring manligt och kvinnligt. Vad händer när en form som påminner om en intim del av den mänskliga kroppen placeras i den offentliga sfären i form av ett smycke?

När kroppen dekoreras med dessa smycken har betraktaren inget annat val än att gå över gränsen för bärarens intima sfär. Kan detta skapa en ny ordning för kontakt och kommunikation mellan bäraren av smycket och betraktaren som tvingas konfrontera det?