Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterJewellery + Corpus • Anna Nordström

Anna Nordström
Who of Me Am I?

Well it can work two ways…It can feel like a restraint, a hindrance and it can be the protection we hold on to. A façade, a social persona we display. Often our public selves evoke both of these emotions simultaneously. It is never black or white. There is a built in ambiguity in this theme and in this project. I want to capture emotions that might be evoked whilst restraining yourself, holding back impulses and not speaking your mind. When the public person takes over the private person. I try to capture this dualistic unease.

Who of Me Am I?

Det kan fungera på två sätt … Det kan kännas som en begränsning, ett hinder och det kan vara ett skydd som vi inte vill släppa. En fasad, en social roll vi spelar upp. Våra offentliga identiteter väcker ofta båda dessa känslor samtidigt. Det är aldrig svart eller vitt. Det finns en inbyggd tvetydighet i det här temat och i det här projektet. Jag vill fånga känslor som kan väckas när man håller sig själv tillbaka, står emot impulser och avstår från att säga vad man egentligen tycker. När den offentliga personen tar över den privata. Jag försöker fånga denna dualistiska obehagskänsla.